Helft koophuizen mag aan eigen inwoners worden toegewezen

Nu al mogen gemeenten bij het toewijzen van huurwoningen voorrang geven aan mensen met een lokale binding of een cruciaal beroep. Vanaf volgend jaar geldt dat ook voor koophuizen, zowel nieuwe als bestaande woningen. De maatregel is volgens het kabinet nodig om starters met lokale binding meer kans te geven op de huizenmarkt. Verder krijgen gemeenten wat meer ruimte om zelf te bepalen wie ze voorrang geven bij huurhuizen. Nu nog mogen gemeenten maximaal de helft van de toe te wijzen huurwoningen geven aan mensen met een lokale binding. Vanaf volgend jaar komt die beperking te vervallen en mogen alle toegewezen huurwoningen naar de inwoners gaan of juist allemaal naar mensen met cruciale beroepen. De overige woningen moeten vrij beschikbaar blijven.