Werkloosheidspercentage bleef in augustus 3,6

In augustus hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In juni, juli en augustus daalde het aantal mensen buiten de beroepsbevolking met gemiddeld 7.000 per maand.