Aandacht voor uw WOZ-beschikking

De WOZ-waarde geeft aan hoe hoog de gemeente de waarde van uw koopwoning inschat. De peildatum is 1 januari van het jaar ervoor. De WOZ-waarde die op uw nieuwe aanslag staat, is dus de geschatte woningwaarde van 1 januari 2023. De gemeente bepaalt die waarde door uw woning te vergelijken met zogenaamde referentiewoningen: verkochte huizen die wat betreft ligging, bouwjaar, woningtype en aantal vierkante meters op uw woning lijken. De verkoopprijzen van die woningen bepalen grotendeels uw WOZ-waarde.

Bezwaar maken
De WOZ-waarde is belangrijk omdat die de basis vormt van een aantal belastingen. Als uw woningwaarde hoger is dan het jaar daarvoor, gaat u bij gelijkblijvende tarieven meer belasting betalen. Het kan zijn dat de gemeente uw WOZ-waarde te hoog heeft ingeschat. Dan betaalt u meer belasting dan nodig. U kunt dan bezwaar maken. Vaak kunt u gewoon met de gemeente bellen als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking. Dan kan zonder officieel bezwaarschrift de WOZ-waarde al naar beneden worden bijgesteld. Komt u er op deze manier niet uit met de gemeente, dan kunt u officieel bezwaar maken.

Op welke belastingen kunt u besparen?
De WOZ-waarde bepaalt onder meer wat u aan gemeentelijke belastingen en heffingen betaalt. Dat is de Onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolrecht. Vereniging Eigen Huis verwacht dat dat bedrag gemiddeld  met 5,7% omhoog gaat. Ook de waterschapsbelasting gaat waarschijnlijk omhoog.

Verder geldt een percentage van de WOZ (meestal 0,35%) als eigenwoningforfait. Dit bedrag wordt bij uw belastbare inkomen opgeteld en verhoogt daarmee uw belastingaanslag. Ook bepaalt de WOZ-waarde deels uw erfbelasting als u een woning erft. Heeft u een tweede woning of een vakantiehuis? Dat telt u die WOZ-waarde volledig op bij het eigen vermogen.

Voordeel hogere WOZ-waarde
Heeft u verkoopplannen? Dan is een hoge WOZ-waarde een voordeel want dat wordt meegewogen in het vaststellen van de verkoopprijs. Daarnaast kan een hogere WOZ-waarde goed nieuws zijn als u op uw hypotheek een risico-opslag betaalt. Wanneer het verschil tussen uw hypotheekbedrag en de woningwaarde groter is geworden, zijn banken vaak bereid de risico-opslag (deels) te laten vervallen. Wilt u weten of dat ook voor u geldt? Neem contact op met ons of informeer bij uw bank.