Gaan de huizenprijzen weer stijgen?

Uit cijfers van de Nederlandse vereniging van makelaars blijkt dat in het tweede kwartaal van 2023 20% meer huizen verkocht werden dan in het eerste kwartaal en dat de prijzen 2,8% omhoog gingen.  Ook overbieden gebeurt weer vaker, hoewel veel minder vaak dan in 2022. Toen werd er in 80% van de gevallen meer geboden dan de verkoopprijs. In het tweede kwartaal was van 39%, in het eerste kwartaal 31%. Maar kijken we naar de gemiddelde verkoopprijs, dan zien we dat die in het tweede kwartaal uiteindelijk nog wel -0,5% onder de vraagprijs ligt.

Waarom die prijsstijging?
Zijn deze cijfers een signaal dat de woningen weer duurder worden? Zo hard kan dat niet gesteld worden. De ontwikkeling zegt alleen iets over de verkopen in het tweede kwartaal. Zijn die representatief voor de totale woningmarkt? Het tweede kwartaal is doorgaans een goed kwartaal om te verkopen. Het weer is mooi, de tuinen staan in bloei en het lentegevoel zorgt voor een optimistische stemming. De verkopen nemen dan toe en een grotere vraag leidt tot hogere prijzen.

Tegelijk is het voorjaar niet de enige verklaring voor de prijsstijging. Inkomens zijn behoorlijk gestegen in de afgelopen maanden en ook de leennormen zijn verruimd. Het inkomen van de partner telt zwaarder mee, de studieschuld juist minder. En de huizenprijzen zijn het afgelopen jaar behoorlijk gedaald. Al met al is de betaalbaarheid is verbeterd, meer mensen kunnen daarom de koopmarkt op en dat leidt onvermijdelijk tot hogere huizenprijzen.

Minder huurwoningen
Ook op de huurmarkt verandert er het een en ander. Beleggers worden geweerd uit veel steden. Ook moeten ze aan meer verplichtingen voldoen en er wordt strenger gekeken naar de huurprijzen. Die moeten soms omlaag. Veel beleggers besluiten daarom bij het vertrek van hun huurders om het pand te verkopen. De huurmarkt wordt daardoor krapper. En een kleiner aanbod leidt tot hogere huurprijzen. Als huren duurder wordt, is kopen weer aantrekkelijker. De vraag naar koopwoningen neemt dan toe en dat leidt weer tot hogere verkoopprijzen.

Stijgingen of dalingen?
Kunnen we nu de toekomst voorspellen? Nee. Het enige wat niet snel verandert is de schaarste op de woningmarkt. Dat zorgt voor een permanente druk op de prijzen. Maar inflatie, loonontwikkelingen en hypotheekrente zijn ook van grote invloed op de huizenprijzen. Hoe die zich ontwikkelen, weten we niet. Wel is het zo dat prijzen van koopwoningen dalen als de betaalbaarheid afneemt.

Uw kansen op de woningmarkt
Een huis kopen is financieel aantrekkelijk met het oog op de toekomst. Maar hoe zijn uw kansen? Oriënteer u op de huizenprijzen in de regio waar u iets wilt kopen. En vraag ons dan naar uw hypotheekmogelijkheden. Pas als het plaatje compleet is, wordt duidelijk óf en wat u kunt kopen.