Hoe zit het ook weer met productaansprakelijkheid?

Als iemand een product koopt, moet hij erop kunnen vertrouwen dat het veilig is. Als er iets mis is met het product, kan er bij gebruik schade ontstaan. Of erger, degene die het product gebruikt kan letsel oplopen of overlijden. Bij letsel of overlijden door een gebrek in een product is de producent van het product aansprakelijk. Dat is ook zo bij schade aan een zaak, als die schade meer bedraagt dan 500 euro. Als de producent buiten de EU is gevestigd dan kan de importeur aansprakelijk worden gesteld. Ligt het schadebedrag onder de 500 euro, dan is de verkoper aansprakelijk.

Schade aan persoon of zaak
Iedereen die in de productketen betrokken is, kan dus aansprakelijk gesteld worden, zowel de producent als de importeur en de verkoper. Voor alle duidelijkheid: er is alleen sprake van aansprakelijkheid als er door een gebrek in het product schade is toegebracht aan een zaak of aan een persoon. U bent niet aansprakelijk als het product zelf stuk gaat door het eigen gebrek. De klant kan in dat geval een beroep doen op de garantieregeling.

Omkering bewijslast nu een jaar
Belangrijk om te weten is dat de klant niet hoeft te bewijzen dat de schade is ontstaan door een gebrek in het product. Er geldt in deze gevallen de omgekeerde bewijslast. U moet als fabrikant of handelaar bewijzen dat het gebrek is ontstaan nádat het is verkocht. Kunt u dat niet, dan wordt ervan uitgegaan dat het gebrek al bij de aankoop aanwezig was. Deze omkering van de bewijslast gold altijd voor een half jaar, maar in april is de periode verlengd naar een jaar. Ook voor tweedehandsgoederen geldt nu een omkering bewijslast van een jaar.

Aansprakelijkheidsrisico’s bespreken
U heeft misschien een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) afgesloten. Maar is daarmee ook productaansprakelijkheid afgedekt? Dat hangt van de dekking af. Laat ons daarom uw polis doorlichten. Neem contact op met ons kantoor, dan bespreken we uw risico’s van aansprakelijkheid. Met welke vormen van aansprakelijkheid kunt u te maken krijgen? We controleren of en hoe u nu verzekerd bent. Zien we ruimte voor verbeteringen, dan adviseren wij u over passende verzekeringen of aanvullende dekkingen.