Houd inbrekers buiten de deur

Uw inbraakrisico hangt grotendeels af van de verkoopbaarheid en de waarde van uw goederen en inventaris en of die gemakkelijk te bereiken zijn. U kunt met een online tool nagaan in welke risicoklasse uw bedrijf valt en welke beveiligingsmaatregelen hierbij horen.

Wie mag waar komen?
Organisatorische maatregelen verkleinen de kans dat gelegenheidsdieven bij u binnen kunnen komen. Een voorbeeld is goed sleutelbeheer. Bepaal eerst wie waar toegang toe heeft en wie welke sleutels mag hebben. Laat medewerkers tekenen voor ontvangst van een sleutel en geef ze een meldingsplicht bij verlies. Gebruik sleutels die alleen kunnen worden bijgemaakt met een pasje of certificaat. Verder kunt u heldere afspraken maken over het openen en afsluiten van het bedrijfspand. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Die persoon moet aan het eind van de werkdag controleren of alle ramen en deuren op slot zijn en of de alarminstallatie is ingeschakeld.

Ook buiten het pand
Inventariseer ook waar dure of moeilijk vervangbare zaken liggen. Misschien kunt u die beter opbergen in een kluis. U kunt nieuw aan te nemen personeel screenen door referenties op te vragen, informatie over hem of haar op te zoeken op het internet en door een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te vragen. Ook buiten het pand is zorgvuldigheid van belang. Als op uw bedrijfsterrein ladders, kratten, pellets en verrolbare containers staan kan een inbreker snel binnenkomen. Hoog opgeschoten beplanting ontneemt het zicht op uw pand waardoor de inbreker ongestoord zijn gang kan gaan. Zorg daarom voor een opgeruimd terrein en snoei regelmatig.

Bouwkundige en elektronische maatregelen
Naast deze organisatorische maatregelen kunt u denken aan bouwkundige maatregelen zoals SKG-goedgekeurd hang- en sluitwerk voor ramen en deuren, inbraakwerende beglazing, rolluiken of traliewerk, beveiligingsverlichting met bewegingssensoren en antirampalen voor de gevel. En ten slotte kunt u elektronische maatregelen treffen. Denk aan een inbraakalarminstallatie, toegangscontrolesysteem of beveiligingscamera’s waarmee de politie direct gewaarschuwd wordt.

Naast preventie ook goed verzekeren
Als u beroofd bent van inventaris, goederen en bedrijfsdocumenten kan dat leiden tot omzetverlies en reputatieschade. En dan is er nog de schade aan uw pand door gebroken ruiten of geforceerde deuren. Inbrekers willen ook nog wel eens brand stichten om sporen uit te wissen. Goede inbraakpreventie is daarom een absolute must. Mochten er toch criminelen uw pand binnendringen dan wilt u kunnen vertrouwen op een ruimhartige schadevergoeding. Neem daarom contact op met ons kantoor om uw gebouwenverzekering en inventaris- en goederenverzekering door te laten lichten.