Levenstestament wordt steeds bekender

Het levenstestament wordt langzaam maar zeker bekender in Nederland. En dat is maar goed ook. Want u kunt door allerlei oorzaken wilsonbekwaam worden. Denk aan afasie na een beroerte, een coma na een ongeval of een snel ontwikkelende Alzheimer. U kunt dan uw financiën niet meer regelen en medische beslissingen nemen. Met een levenstestament geeft u iemand een volmacht om namens u te handelen als u dat zelf niet meer kunt.

Vertrouwen is belangrijk
Deze gevolmachtigde is iemand die u vertrouwt. Dat kan één persoon zijn, maar het is ook mogelijk om de volmacht te verdelen over meerdere personen. Zij kunnen dan onderling overleggen en elkaar controleren zodat misverstanden in de familie voorkomen worden en niemand misbruik kan maken van zijn mogelijkheden. Ook kunt u vastleggen aan wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelen, bijvoorbeeld de notaris.

Financieel, medisch en persoonlijk
Waarover de gevolmachtigde mag beslissen, is helemaal aan u. Hij kan financiële zaken regelen zoals rekeningen betalen, belastingzaken afhandelen en uit uw naam schenkingen doen. Of u geeft hem toestemming uw woning te verkopen als u naar een verpleeghuis gaat. Daarnaast kan hij in de persoonlijke sfeer uw belangen behartigen. Uw persoonlijke verzorging volgens uw wensen regelen, onderdak voor uw huisdier zoeken en profielen op sociale netwerken wijzigen of laten verwijderen. En ten slotte kan de volmacht betrekking hebben op medische en ethische zaken, bijvoorbeeld om wel of niet in te stemmen met een bepaalde medische behandeling en om aan te geven of u orgaandonor wilt zijn.

Naar de notaris
Wilt u weten hoe u een levenstestament opstelt? Op de notariswebsite kunt u lezen over welke vragen u na moet denken. U bent niet verplicht om het levenstestament vast te leggen bij de notaris, maar het is wel een aanrader. De rechtsgeldigheid is dan groter waardoor bijvoorbeeld banken de aangewezen vertrouwenspersoon erkennen en deze persoon de benodigde machtigingen verkrijgt om uw zaken te kunnen waarnemen.

Uitvaart financieren
Het is voor uw naasten heel prettig om te weten dat zij uw belangen kunnen behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Dat geldt ook voor uw uitvaart: uw nabestaanden hebben een zorg minder als u uw wensen daarvoor vastlegt. Zorg dan ook voor de financiële kant van de uitvaart. Neem daarvoor contact op met ons kantoor. Wij bespreken met u wat een goede manier is om de uitvaart te financieren. Heeft u voldoende vermogen, is een verzekering nodig of wilt u sparen voor de uitvaart?