Samen in een koophuis. Regel het juridisch goed

Wat de gevolgen zijn voor beide partners als u gaat samenwonen in een koopwoning, hangt af van de beginsituatie. Gaat u samen een huis kopen? Dan sluit u ook samen een hypotheek af. Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, valt de woning binnen de gemeenschap van goederen. Bij een scheiding hebben beide partners even veel recht op de waarde van de woning. Ook gaat volgens de wet de woning bij overlijden automatisch naar de overblijvende partner.

Ongehuwd samenwonen
Een huwelijk of geregistreerd partnerschap geeft dus automatisch veel juridische zekerheden voor beide partners. Anders is dat als u ongehuwd gaat samenwonen en samen een huis koopt. U kunt best samen een hypotheek afsluiten, want de hypotheekverstrekker vraagt niet naar de aard van uw relatie. Maar als u niets regelt, kunnen de gevolgen groot zijn wanneer een van u overlijdt. De ander behoudt dan slechts de helft van de woning want ongehuwde partners zijn volgens de wet niet elkaars erfgenamen. De familie van de overleden partner erft de andere helft van het huis. Zijn zij zo aardig u de andere helft van de woning te schenken of om u gratis in de woning te laten wonen? Dan wordt dat gezien als een schenking waarover u nog een forse schenkbelasting betaalt.

Samenlevingscontract
Om alles goed te regelen doet u er als samenwonenden goed aan om een samenlevingscontract op te stellen bij de notaris. Daarin kunt u allerlei financiële afspraken vastleggen. Wie welk deel van de woonlasten draagt. Hoe de woning verdeeld wordt als u uit elkaar gaat. Wie recht heeft op welk deel van de waardestijging of waardedaling, bijvoorbeeld. Welke zaken wel en niet gemeenschappelijk zijn. En dat bij overlijden van de ene partner, de achterblijvende partner voor 100% eigenaar wordt van de woning en zo minder erfbelasting betaalt.

Bj iemand intrekken
Een andere situatie is wanneer een van u intrekt bij iemand die al eigenaar is van een koopwoning. U heeft dan geen recht op (een deel van) die woning als u uit elkaar gaat of als uw partner overlijdt. Trouwt u op gegeven moment alsnog? Als uw partner overlijdt, erft u alles dus ook de woning. Maar bij een echtscheiding zijn uw rechten een stuk minder. Sinds 2018 geldt bij een huwelijk een beperkte gemeenschap van goederen. Alle persoonlijke bezittingen die iemand vóór het trouwen heeft, blijven van hem of haar alleen. Bij een echtscheiding moet u dus de woning verlaten. Regel daarom alles ook juridisch goed, of u nu ongehuwd of gehuwd samenwoont.

Toekomstbestendige hypotheek
Samenwonen is een spannende stap die een nieuwe fase in uw leven inluidt. Gaat u samen een huis kopen, dan moet de hypotheek ook passen bij die nieuwe fase. Wij bespreken graag met u hoe u een toekomstbestendige hypotheek afsluit en wat u kunt doen om de financiële en juridische positie van u beiden veilig te stellen.