Samen met vrienden een huis kopen. Kan dat?

U kunt inderdaad samen met een vriend of vriendin een huis kopen ook al bent u geen liefdespaar. Als een bank aan twee ongehuwde mensen een hypotheek versterkt, vragen zij niet naar de aard van de relatie. U wordt beschouwd als een samenwonend stel. U sluit samen een hypotheek af en de hypotheekverstrekker kijkt daarbij naar beide inkomens. Het tweede inkomen telt dan voor 90% mee voor de hoogte van de hypotheek. Voor het betalen van de maandlasten en het aflossen van de hypotheekschuld bent u beiden aansprakelijk. Als een van u om wat voor reden dan ook in gebreke blijft, kan de bank altijd bij de ander aankloppen.

Fiscaal partners
Met zijn tweeën een woning delen, heeft nogal wat gevolgen. Zo wordt u fiscaal partners. U kunt dan samen aangifte doen en inkomsten en aftrekposten verdelen. Die verdeling kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting die u moet betalen of terugkrijgt. En ook voor uw heffingskortingen en eventuele toeslagen. Laat daarom goed uitzoeken hoe het fiscaal partnerschap kan uitpakken voor de afzonderlijke financiële situatie van beide partners.

Lastige scenario’s bespreken
Verder is het belangrijk afspraken vast te leggen over de manier waarop het huis gebruikt wordt en welke kosten gedeeld worden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een van u een geliefde krijgt die heel vaak in de woning aanwezig is? Of als een van u wil verhuizen? Als u ruzie krijgt en dan moet beslissen wie er in de woning blijft wonen? Of als een van u de lasten niet meer kan betalen vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ga vooraf uit van lastige scenario’s en bedenk hoe u die oplost. Daarover bereikt u eerder overeenstemming als uw vriendschapsrelatie nog goed is.

Kopen met een groep vrienden
Kunt u ook met een groep vrienden een pand kopen? Ja dat kan. U koopt dan de woning in onverdeeldheid. Dat betekent dat u niet ieder afzonderlijk een deel van het huis gekocht heeft, maar dat de totale woning toebehoort aan meerdere mensen. U kunt wel een onderlinge verdeling afspreken. Denk wel goed na over alle consequenties. Als bijvoorbeeld één van de partijen zijn gedeelte niet meer kan betalen, draaien de overige deelnemers op voor zijn betalingsverplichting. Wilt u dat en gaat dat ook lukken?

Een ander probleem is dat een van de bewoners eruit wil vanwege een huwelijk, een scheiding, geldnood of wat voor reden dan ook. Dan kan de rechter gevraagd worden de onverdeeldheid op te heffen. De achterblijvers zijn dan gedwongen het deel van de vertrekkende partner te kopen.

Bereid u goed voor
Samen een huis kopen, kan een manier zijn om aan goede woonruimte te komen. Ga dan niet over een nacht ijs, maar laat u goed voorlichten over alle consequenties. Voor hypotheekadvies kunt u bij ons aankloppen. Wij zoeken uit bij welke hypotheekverstrekker u samen goed uit bent.