Zelf arbeidsongevallen onderzoeken

Als een arbeidsongeval leidt tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of een overlijden, bent u verplicht hiervan melding te doen bij de Arbeidsinspectie. Die dan vervolgens nader onderzoek doet. Vanaf 1 januari 2023 is er een nieuwe werkwijze van kracht. De Arbeidsinspectie zal bij meldingsplichtige arbeidsongevallen nog steeds de ongevalslocatie bezoeken en onderzoek uitvoeren. Maar de inspecteurs besluiten nu ook of u als werkgever zelf nader onderzoek mag doen naar de toedracht en achtergronden van het ongeval.

Betere veiligheidscultuur
Achterliggend idee van de nieuwe werkwijze is dat bedrijven leren van ongevallen als zij deze zelf onderzoeken en dat zo herhaling wordt voorkomen. Door in te zoomen op achterliggende oorzaken, zullen naar verwachting werkgevers hun veiligheidscultuur structureel verbeteren. U hoeft natuurlijk niet te wachten tot zich een arbeidsongeval voordoet. Om veilig werken te bevorderen, kunt u alvast naar uw bedrijf kijken zoals de inspecteur dit doet. Doe daarom een zelfinspectie om na te gaan hoe er in uw bedrijf veiliger gewerkt kan worden. Een grotere veiligheid leidt tot minder verzuim en dat drukt uw kosten aanzienlijk. Per verzuimdag is een werkgever gemiddeld 250 euro kwijt.

Fysiek en gevaarlijk werk
De meeste ongevallen vinden plaats in de sectoren afvalbeheer, bouw, industrie en de sector landbouw, bosbouw en visserij. En ongevallen worden het vaakst veroorzaakt door vallen en in contact komen met een arbeidsmiddel zoals machines. Uitzendkrachten hebben een groter risico slachtoffer te worden. Dat is niet verrassend. In de betreffende sectoren wordt fysiek werk gedaan en wordt er gewerkt met zwaar materieel. Uitzendkrachten doen vaker gevaarlijk werk en zij hebben vaker een gebrek aan kennis en vaardigheden om hun taken veilig uit te voeren.

Collectieve ongevallenverzekering
Aandacht voor een veilige werkvloer is niet compleet zonder een gesprek over verzekeringen. Wij bespreken graag met u welke verzekering relevant zijn bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Maar ook een collectieve ongevallenverzekering kan helpen de financiële pijn van letsel of overlijden te verlichten. Verder gaan we na of uw werkgeversaansprakelijkheid goed verzekerd is. Slachtoffers kunnen namelijk smartengeld krijgen als zij blijvend letsel oplopen door een bedrijfsongeval. Bij overlijden kunnen naasten van het slachtoffer daar een beroep op doen.