Ziekteverzuim hoger dan ooit

Het aantal dagen dat mensen vanwege ziekte niet komen opdagen op hun werk ligt ruim 30 procent hoger dan voor de coronacrisis. Een hoog verzuim is slecht nieuws voor uw bedrijf. Om te beginnen vanwege de kosten. Want een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag.

Ziekteverzuim leidt tot meer ziekteverzuim
Erger is dat het hoge ziekteverzuim een zichzelf versterkend effect heeft. Want het personeel dat wel aan het werk is, ervaart een hogere werkdruk als er zoveel collega’s uitvallen. En dat terwijl er al een tekort aan arbeidskrachten is. Stress en vermoeidheid slaan toe bij de werkenden en daardoor stijgen de verzuimcijfers in uw bedrijf nog harder. Alle reden dus om ziekteverzuim aan te pakken.

Medewerkers beschermen
Ziekteverzuim voorkomen heeft op dit moment bij veel werkgevers de hoogste prioriteit. U doet er goed aan besmettingen te voorkomen door hoestende medewerkers thuis te laten werken. Maar thuiswerkers ervaren soms stress omdat ze moeite hebben met de balans werk-privé. Of ze werken in een verkeerde houding, zonder dat iemand hen daarop attendeert. Het is van belang dat u zowel de medewerkers op de werkvloer als de thuiswerkenden beschermt. Hoe prettig is het als u bij de preventie en de aanpak van ziekteverzuim ontzorgd wordt door een goede arbodienstverlener? Een goede verzuimverzekering kan dan uitkomst bieden.

MKB Verzuim Ontzorgverzekering
De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, bijvoorbeeld. Daarin is uiteraard de loondoorbetaling bij ziekte opgenomen. Maar een misschien wel belangrijkere component is de uitgebreide re-integratiedienstverlening, bedoeld om uw zieke medeweker weer aan het werk te helpen. Uw verzekeraar werkt hiervoor samen met gecertificeerde arbodiensten, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en een casemanager die de regie over de re-integratie voert bij dreigend langdurig verzuim. Ook op het gebied van preventie kunt u de nodige ondersteuning verwachten.

Omdat met een MKB Verzuim Ontzorgverzekering de arbodienstverlening een vast onderdeel is van de verzuimverzekering wordt de zorg u uit handen genomen. Neem contact op met ons kantoor om te bespreken of dit ook voor u een passende oplossing is.