Andere bedrijfsactiviteiten? Laat uw verzekeringen checken

U startte ooit uw onderneming omdat u met een bepaald product of dienst winst wilde maken. Maar u bent creatief en ondernemend en ziet ook andere kansrijke initiatieven.
Wat doet u dan: uw bestaande bedrijf uitbreiden of een tweede onderneming starten? En waar moet u dan rekening mee houden?

Lees meer

Voorkom conflicten met goede algemene voorwaarden

Een misverstand met een klant over leveringstijden, betalingen of aansprakelijkheid. U kunt dat voorkomen door goede algemene voorwaarden op te stellen.
Maar wat zet u precies in algemene voorwaarden? En kunt u daarmee alle risico’s uitsluiten?

Lees meer

Arbeidsongeschikt. Ja, maar voor welk werk?

Wanneer u als ondernemer arbeidsongeschikt wordt en daarom inkomsten verliest, kunt u terugvallen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
Maar wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid? Wat moet u niet meer kunnen voordat u een uitkering krijgt?

Lees meer